₮300'000 дээш хүргэлт үнэгүй.

Data Deletion Policy

 1. Зорилго
  Энэхүү бичиг баримт нь Монгол Улсын ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ хуулийн дагуу хэрэглэгчийн өгөгдлийг устгах хүсэлтэд хариу өгөх манай бодлогыг тодорхойлно. Энэхүү бодлого нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг устгахтай холбоотой хэрэглэгчийн эрх, АVANT-ийн үүрэг, хариуцлагыг тайлбарласан болно.
 1. Хувь хүний ​​эрх
  Хувь хүн мэдээллээ устгуулах эрхтэй бөгөөд энэхүү эрхийн үндэс нь тухайн хувийн мэдээллийг үргэлжлүүлэн ашиглах шаардлагагүй бол устгах, устгуулах хүсэлт гаргах боломжийг олгох явдал юм.
 2. Хэрэглэгчийн мэдээлэл устгах тохиолдлууд
  Монгол Улсын Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу хувь хүмүүс хувийн мэдээллээ устгуулах, тодорхой нөхцөлд ашиглуулахаас сэргийлэх эрхтэй.
  • Хувийн мэдээлэл нь анх цуглуулсан/ашигласан зорилготой холбоотой шаардлагагүй болсон тохиолдолд;
  • Хувь хүн мэдээллээ ашиглуулахаас татгалзсан тохиолдолд;
  • Хувийн мэдээллийг хууль бусаар ашигласан тохиолдолд;
  • Хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд хувийн мэдээллийг устгах шаардлагатай тохиолдолд.
 3. AVANT ямар мэдээллийг хадгалдаг вэ?
  AVANT-ийн онлайн систем нь хэрэглэгчид тохирсон үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд хэрэглэгчийн мэдээллийг цуглуулж, хадгалдаг. Хэрэглэгчийн мэдээллийг бид Нууцлалын бодлогын дагуу хадгалж, ашигладаг бөгөөд үүнийг: https://avantcashmere.com/privacy-policy/ хаягаас авах боломжтой.
  Зөвшөөрөл өгсөн тохиолдолд AVANT-ийн мэдээ, бүтээгдэхүүн, сурталчилгааны талаар тантай холбогдох зорилгоор хувийн мэдээллийг (дээрх мэдээлэл, хаяг, утасны дугаар, тэмдэглэл зэрэг) бид CRM системдээ хадгалж болно.
 4. Өгөгдлийг хэрхэн устгах вэ?
  Хэрэв та AVANT-аас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авсны дараа бүртгэл болон хувийн мэдээллээ устгуулах хүсэлт гаргасан бол бид хүсэлтийн дагуу ( contact@avantcashmere.com цахим шуудангаар), таны бүртгэлийг хааж, таны хувийн мэдээллийг устгах болно.
  Contact@avantcashmere.com хаягаар хүсэлт гаргаснаар бид таны мэдээллийг CRM-ээс устгаж болно. Бид устгалыг нэг сарын дотор (хуанлийн 30 хоног) хийх үүрэгтэй бөгөөд мэдээллийг устгасны дараа танд мэдэгдэж баталгаажуулна.