₮300'000 дээш хүргэлт үнэгүй.

Монгол ноос: Бидний мэддэгээс өөр үү..?