₮300'000 дээш хүргэлт үнэгүй.

М.Хатансумъяа: Эрүүл оршихуй нь энгийн зүйл боловч бид л үүнийг төвөгтэй болгоод байдаг